מלקוחות המחלקה

מחלקת החינוך של בינ”ה משתפת פעולה עם עשרות בתי ספר וארגונים חינוכיים, בשוטף ובמיזמים מיוחדים.bodyImg10